Verwijzing

Verwijzing

Bij een bezoek aan een osteopaat is een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk, maar uiteraard mag dit wel. Osteopaten werken samen met reguliere geneeskundigen. Dankzij hun opleiding herkennen osteopaten klachten die nader onderzoek vereisen door de huisarts of de specialist. Zo nodig verwijst de osteopaat u naar hen door.